Terug naar het jaar .... 2005!

Wat gebeurde er in hypothekenland en wat gebeurde er bij Syntrus Achmea Hypotheken in dat jaar. Een collega vertelt erover.

anders nord 524903 unsplash