Extra aflossen

U wilt extra aflossen op uw hypotheek. U betaalt dan een groter deel van uw lening terug, dan we bij het afsluiten van uw hypotheek afspraken. U mag altijd zonder kosten aflossen met uw eigen geld (geen geleend geld maar bijvoorbeeld spaargeld of een ontvangen schenking). Lost u niet af met eigen geld? Dan mag u ieder jaar tot 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel aflossen zonder kosten.

high res Achmea Syntrus Campagne 2018 MG 8289 bewerkt